Informacje szczegółowe

Prezes

Arnold Lis

NIP

5291803900

REGON

147274930

KRS

0000512334

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

89 1020 1055 0000 9302 0328 4189

Obszar działań

Misją fundacji jest rozwijanie przedsiębiorczości. Zarówno w obszarze biznesowym (sprawne działanie firm, ich kreatywność i ekspansywność), jak i ludzkim (kształtowanie pro-aktywnej postawy, decyzyjności i determinacji). Koncentrujemy się na działaniach dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, osób wchodzących w życie zawodowe (pierwsza praca) a także aktywizacją osób po 50. roku życia.

Najważniejszymi celami fundacji są:

  • Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz edukacji i rozwoju biznesu
  • Wspieranie działań rozwijających społeczne i kulturalne otoczenie biznesu
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • Propagowanie etycznych postaw w biznesie
  • Podnoszenie standardów biznesu poprzez edukację i przykład, jaki może dać współpraca doświadczonych ludzi biznesu z młodymi osobami, które rozpoczynają działalność gospodarczą

Udostępnij na: