Informacje szczegółowe

Logo Fundacji Nadzieja

Prezes

Dorota Stalińska

NIP

5291628087

REGON

016325238

KRS

0000108710

Organ rejestrujacy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

02 1240 6348 1111 0000 5118 0984

Obszar działań

Celem Fundacji jest podejmowanie i finansowanie działań, mających na celu zapobieganie wypadkom drogowym oraz niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych. Fundacja stawia przed sobą następujące zadania:

 1. Ochrona człowieka, czyli użytkownika drogi poprzez:
  • masową edukację w zakresie rozsądnego zachowania na drodze
  • wykreowanie mody z odblaskiem i na odblask
  • wprowadzenie pakietu bezpieczeństwa dla kierowców
  • finansową i rzeczową pomoc ofiarom wypadków
 2. Integracja wokół problemu bezpieczeństwa ludzi, firm i stowarzyszeń oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu podniesienie bezpieczeństwa
 3. Pozyskiwanie informacji o miejscach szczególnie zagrożonych wypadkami i wymuszanie na odpowiednich organach, czy też urzędach podjęcia działań, mających na celu likwidację tych zagrożeń.

Udostępnij na: