Przejdź do głównej treści
Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
×
Strona została przetłumaczona automatycznie.
Galerie
Artykuły
Tagi

Informacje szczegółowe

logo zhp

Prezes

hm Monika Piekut

Nr konta bankowego

80 1240 1138 1111 0010 2998 8548

Obszar działań

Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Plik do pobrania:

pdfStatut ZHP Hufiec Milanówek

Informacje szczegółowe

logo ksnaw

Prezes

 • ks. Stanisław Jurczuk (prezes KSNAW, dyrektor Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Milanówku)
 • Janina Maranda (prezes o. w Milanówku)

Nr KRS lub inny

0000215585

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP

 • 5272128691 (centrala)
 • 5291619119 (o. w Milanówku)

REGON

 • 011122045 (centrala)
 • 011122045-00032 (o. w Milanówku)

Nr konta bankowego

 • 28 1680 1248 0000 3000 0471 1423 (centrala)
 • 38 1240 6348 1111 0000 5124 2028 (o. w Milanówku)

Obszar działań

 1. otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy,
  2. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
  3. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
  4. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej,
  5. szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
  6. pogłębianie formacji religijnej,
  7. promocja i organizacja wolontariatu,
  8. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.

Plik do pobrania:

pdfStatut KSNAW

Oddział w Milanówku - Dom Rehaibilatacyjno-Opiekuńczy

 • ul. Piasta 5, 05-822 Milanówek
 • tel. 22 724 98 52, 22 724 93 57
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • www.milanowek.ksnaw.pl

Informacje szczegółowe

Logo Zielone SąsiedztwoPrezes

Anna Łukasiewicz

Wiceprezes

Karolina Likhtarovich, Anna Kurman

Nr KRS lub inny

0000320277

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291761774

REGON

141680899

Nr konta bankowego

08 9291 0001 0090 8843 2000 0010

Obszar działań

Misją Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sąsiedztwo" jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych naszych gmin oraz budowa wspólnej i rozpoznawalnej w kraju marki podwarszawskich miast-ogrodów i otaczających je terenów wiejskich jako zespołu społeczności lokalnych, które potrafią dobrze współpracować i w ten sposób zapewniają wyższą jakość życia mieszkańcom.

LGD "Zielone Sąsiedztwo" obejmuje swoim działaniem obszar Gminy Brwinów, Podkowy Leśnej oraz Milanówka. Członkami są trzy samorządy Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.„Zielone Sąsiedztwo” jako partnerstwo trójsektorowe zaprasza do współpracy stowarzyszenia, przedsiębiorców, instytucje oraz mieszkańców Brwinowa, Milanówka i Podkowy.

Pośredniczymy w pozyskiwaniu środków unijnych z PROW na lokalne inicjatywy/projekty realizowane na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Informacje szczegółowe

Prezes

Justyna Mietelska

Informacje szczegółowe

Prezes

Marta Dubielis

Nr KRS lub inny

0000412852

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291800445

REGON

146043016

Nr konta bankowego

43 9291 0001 0087 3000 0010

Informacje szczegółowe

Logo MU3W

Prezes

p.o. Maria Barbarska

Nr krs lub inny

0000267444

Organ rejestrujący

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5291728245

REGON

140786220

Nr konta bankowego

11 9291 0001 0086 8264 2000 0010

Obszar działań

 1. włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju oraz sprawności intelektualnej;
 2. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych;
 3. współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu;
 4. tworzenie grup samopomocowych;
 5. działania profilaktyczne zapobiegające marginalizacji społecznej osób starszych;
 6. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu.

Informacje szczegółowe

Prezes

Dariusz Kozak

Nr krs lub inny

0000073282

Informacje szczegółowe

Prezes

Dariusz Biernacki

Nr KRS

0000565629

NIP

5291807045

REGON

361986872

Informacje szczegółowe

Prezes

Janusz Antoniak

Nr KRS lub inny

0000072795

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział KRS

NIP

5291632901

REGON

017249150

Nr konta bankowego

94 1940 1076 3101 3158 0000 0000

Plik do pobrania:

pdfStatut OSP Milanówek

Informacje szczegółowe

logo pzeii

Prezes

Elżbieta Arciszewska

Nr KRS lub inny

0000109984

Organ rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS

NIP

5251562577

REGON

000776019

Nr konta bankowego

23 9291 0001 0086 8714 2000 0010

Obszar działań

 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną, z wieloletnią tradycją sięgającą okresu przedwojennego.
 2. Związek działa na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją skupiającą emerytów, rencistów i inwalidów.
 3. Związek działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
 4. Jest wyrazicielem opinii emerytów i rencistów wobec organów władzy publicznej. Reprezentuje ich interesy na forum Parlamentu i Komisji Trójstronnej.
 5. Terenowe ogniwa Związku współdziałają z samorządem terytorialnym w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności seniorów, prowadzą bogatą działalność kulturalną i artystyczną, organizują zajęcia sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne. dostosowane do potrzeb i zainteresowań swoich członków.

Plik do pobrania:

pdfStatut Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział w Milanówku

 • Prezes: Anna Janowska
 • ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
 • tel. 660 521 354
 • e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • NIP 5252144540
 • REGON 000776019-04928