Zadania

1. Referat Podatków i Opłat Lokalnych działa w celu prowadzenia obsługi mieszkańców w zakresie poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych.
2. Referat realizuje zadania dotyczące w szczególności:

1) wystawiania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
2) ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
3) egzekucji należności podatkowych i opłat lokalnych;
4) rozpatrywania wniosków w sprawie ulg podatkowych i umorzeń;
5) przygotowania projektów uchwał podatkowych;
6) przygotowania sprawozdawczości;
7) pomocy publicznej;
8) prowadzenia kasy Urzędu;
9) prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem opłaty targowej i rozliczaniem biletów targowych.

3. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:

1) rejestry przypisów i odpisów podatków wg rodzajów podatków;
2) rejestr zaświadczeń podatkowych;
3) rejestry wymiarowe;
4) rejestr ulg podatkowych;
5) ewidencja wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych;
6) ewidencja podatkowa nieruchomości;
7) ewidencja środków transportowych;
8) ewidencja wpisów na hipotekę;
9) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł.

Udostępnij na: