Informacje szczegółowe

Prezes

Małgorzata Trębińska

NIP

5291610934

REGON

016302616

KRS

0000164269

Organ Rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

40 1090 2851 0000 0001 2194 7209

Udostępnij na: