Informacje szczegółowe

Prezes

Jan Domański

NIP

5291780872

REGON

142357918

KRS

0000354985

Organ Rejestrujący

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Nr konta

b.d.

Udostępnij na: