Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze zm.), działające na terenie Miasta Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców do zgłaszania kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnej powołanych w celu przeprowadzenia oceny kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Milanówka.

1. Informacje ogólne

  • Komisja działa w oparciu o Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Milanówka stanowiący Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 7/VII/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.udział w pracach Komisji rekrutacyjnej jest nieodpłatny.

2. Wymagania stawiane kandydatom

  • W skład Komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2016, poz. 239 ze zm.), działających na terenie Miasta Milanówka lub na rzecz jego Mieszkańców, pod warunkiem, że żaden członek organizacji nie będzie kandydował w ogłoszonym konkursie.

3. Zadania członka Komisji rekrutacyjnej

  • udział w posiedzeniach Komisji,
  • zapoznanie się z ofertami kandydatów (CV, list motywacyjny)
  • ocena kandydatów pod względem merytorycznym, w celu wyłonienia nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe (wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymują 1 głos łącznie, zgodnie z zapisami Regulaminu naboru)
  • podpisanie protokołu Komisji.

4. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

  • Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji rekrutacyjnej należy dokonać na załączonym formularzu zgłoszeniowym (załącznik do niniejszego ogłoszenia) i złożyć w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 28 września 2017 roku do godz. 16:00.

5. Miejsce i termin prac komisji rekrutacyjnych

  • Prace Komisji rekrutacyjnej rozpoczną się niezwłocznie po powołaniu Komisji odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Milanówka.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Zobacz również:

Udostępnij na: