pdfUchwała nr 286/XXXV/17 RMM z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie: przyznania dotacji celowych w roku 2017 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (...)

Udostępnij na: