I tydzień

  • poniedziałek
  • wtorek - Komisja Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej
  • środa - Komisja Edukacji
  • czwartek - Komisja Kultury

II tydzień

  • poniedziałek - Komisja Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
  • wtorek - Komisja Budżetu i Inwestycji
  • czwartek - Sesja Rady Miasta

Sesja

  • 3. czwartek miesiąca

Komisja Rewizyjna

  • wg potrzeby
Uwaga! Przewodnicząca Rady Miasta zastrzega sobie możliwość zmiany terminów posiedzeń.

Udostępnij na: