Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

 1. pdfAnna Haber
 2. pdfAleksandra Krystek
 3. pdfBożena Osiadacz
 4. pdfEwa Galińska
 5. pdfElżbieta Kubek
 6. pdfHenryk Dąbek
 7. pdfHanna Młynarska
 8. pdfJanina Moława
 9. pdfJarosław Paćko
 10. pdfKrzysztof Wiśniewski
 11. pdfMałgorzata Trębińska
 12. pdfRobert Czarnecki
 13. pdfWaldemar Parol
 14. pdfWłodzimierz Starościak
 15. pdfPatrycja Kaniewska

Zobacz również:

Udostępnij na: