herb rmmPrzewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka zaprasza do wzięcia udziału posiedzeniu ww. komisji, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad;

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;

3. Opinia Komisji w sprawie:

a) Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018;

b) projektu budżetu miasta Milanówka na 2018 r.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury

Włodzimierz Starościak

Udostępnij na: