herb rmmZawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;

b) budżetu miasta Milanówka na 2018 r.

3. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Inwestycji

Robert Czarnecki

Udostępnij na: