herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się 6 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 18:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Prezentacja projektu “DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities” dofinansowanego w ramach programu Interreg Europa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przewodnicząca

Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu
Anna Haber

Udostępnij na: