herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 16:00, w budynku "B" Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie skargi mieszkańców (…) z dnia 06.10.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 06.10.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 10398.2017) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca uchylania się od odpowiedzi na zadane przez mieszkańca pytań

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Dąbek

Udostępnij na: