herb rmmPrzewodnicząca Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka  informuje o zwołaniu posiedzenia ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w  budynku „B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Informacja dotycząca estetyzacji miasta.
  4. Informacja Komendanta Staży Miejskiej dotycząca kontroli spalania w piecach grzewczych.
  5. Zagospodarowanie zieleni w przestrzeni publicznej.
  6. Informacja na temat Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wyciągów i Kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody Na Skraju.
  7. Sprawy różne.        

Przewodnicząca Komisji Praworządności,

Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,

i Ochrony Środowiska,

Hanna Młynarska

Udostępnij na: