herb rmmPrzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;

c) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 r.;

d) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 5/15 i nr 72 obr. 06-10 w Milanówku;

e) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 5/15 obr. 06-10 w Milanówku;

f) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką w Milanówku;

g) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Łąkowej w Milanówku;

h) wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Makową.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Komisji Budżetu i Inwestycji

Robert Czarnecki

Udostępnij na: