herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 16.15, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Zaopiniowanie wniosku Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie powołania Pani Anety Majak na stanowisko Dyrektora bez przeprowadzenia konkursu.
  4. Sprawozdanie z działalności Milanowskiego Centrum Kultury za 2017 roku i plan na pierwsze półrocze działalności.
  5. Sprawozdanie z prac Komisji Kultury za 2017 rok;
  6. Plan ramowy pracy Komisji na 2018 rok.
  7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury

Włodzimierz Starościak

Udostępnij na: