herb rmmZawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na budowę parkingu
   na ulicy Piasta;
  4. zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”;
  5. zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych
   w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku”;
  6. zatwierdzenia do realizacji zadania zleconego pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+” w Milanówku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018 Moduł I;
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – przedłużenie ul. Dalekiej
   w Milanówku;
  8. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiących drogę wewnętrzną – ul. Na Uboczu w Milanówku;
  9. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Jerzyków
   w Milanówku;
  10. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Tęczową w Milanówku.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji

Robert Czarnecki

Udostępnij na: