herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Rozpatrzenie skarg:
    a) rozpatrzenie skargi Pana (…) z dnia 22.03.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.03.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 03019.2018) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca niewłaściwego wypełniania obowiązków (efekt ekologiczny);
    b) rozpatrzenie skargi Państwa (…) z dnia 06.03.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 07.03.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 02412.2018) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące bardzo złego stanu technicznego ulicy Rososzańskiej;
  4. Opinia Komisji w sprawie pisma Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 23 kwietnia 2018 r.
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Dąbek

Udostępnij na: