herb rmmPrzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 15:30 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Polsko - niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczą mieszkańcy Milanówka, będący uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, a dla którego organem prowadzącym jest Powiat Grodziski”;
  4. Korekta budżetu w działach dotyczących oświaty na 2018 rok;
  5. Ogólne zapoznanie się z projektami organizacji roku 2018/2019 w szkołach i przedszkolu.
  6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji
Bożena Osiadacz

Udostępnij na: