herb rmmPrzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 16.15 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
    a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;
    b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
    c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Polsko - niemiecka wymiana młodzieży, w której uczestniczą mieszkańcy Milanówka, będący uczniami Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku, a dla którego organem prowadzącym jest Powiat Grodziski”;
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki

Udostępnij na: