herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzednich Komisji;
  3. Prezentacja Milanowskiego Centrum Kultury dotycząca akcji „Lato w mieście”;
  4. Opinia Komisji o Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok w działach dotyczących Komisji;
  5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Milanówka;
  6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Sportu
Anna Haber

Udostępnij na: