herb rmmInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 16.15, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Opinia Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 w działach dotyczących kultury;
  4. Informacja o przebiegu wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu Festiwalu Otwartych Ogrodów 2018;
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Kultury
Włodzimierz Starościak

Udostępnij na: