Logo Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 4 września 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00, w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich Komisji;
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku;
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Sportu
Anna Haber

Udostępnij na: