Herb Rady Miasta MilanówkaInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 5 września 2018 r. (środa) o godz. 16:30, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z 32 posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie skarg:

a) rozpatrzenie skargi Pana (…) z dnia 22.03.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.03.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 03019.2018) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka za niewłaściwe wypełnienie obowiązków;
b) rozpatrzenie skargi Pana (…) z dnia 27.03.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 04.08.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 05101.2018) przesłanej za pośrednictwem Rady Powiatu Grodziskiego przesłanej przy piśmie BRP.1511.1.2018. na działanie Burmistrza Miasta Milanówka dotyczące ulicy Bocianiej;
c) skarga Pani (…) z dnia 06.06.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 06.06.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 05232.2018) na działanie Burmistrz Miasta Milanówka w sprawie nie udzielenia odpowiedzi na pisma skarżącej z dnia 14.03.2018 r. i 16.05.2018 r.;
d) skarga Pana (…) z dnia 23.07.2018 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 23.07.2018 r. zarejestrowanej pod numerem 05101.2018) na działanie Burmistrza Miasta Milanówka w związku z niewłaściwymi zdaniem skarżącego zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi poprzez gminną jednostkę organizacyjną – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Dąbek

Udostępnij na: