Herb Rady Miasta MilanówkaZawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 6 września 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2018 – 2024;
  2. zmian budżetu miasta Milanówka na 2018 r.;
  3. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku oraz objęcie przez Miasto Milanówek udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – boczną od ul. Ludnej;
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Tęczową w Milanówku;
  6. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne – ul. Sowią oraz ul. Marzeń.
 4. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Inwestycji

Robert Czarnecki

Udostępnij na: