logo ummInformuję o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. (środa) o godz. 16:00, w budynku “B” Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 45.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie skarg i wniosków:

a) rozpatrzenie skargi Pana (...) z dnia 10.07.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 10.07.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 5885-2017) na Komendanta Straży Miejskiej dotycząca nieprawidłowości co do sposobu rekrutacji na wolne stanowisko pracy;
b) rozpatrzenie skargi Pana (...) z dnia 11.09.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 11.09.2017 r. zarejestrowanego pod numerem 08471.2017) na Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca nieudzielenia odpowiedzi na złożoną w lipcu skargę na Komendanta Straży Miejskiej;
c) rozpatrzenie skargi Pani (...) z dnia 29.09.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 29.09.2017 r. zarejestrowanego pod numerem 08909.2017) na Burmistrza Miasta Milanówka dotycząca braku odpowiedzi na wystosowane przez skarżącą w czerwcu i w lipcu br. pisma;
d) rozpatrzenie wniosku Pani (...) z dnia 28.05.2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta dnia 28.05.2017 r. zarejestrowanej pod numerem 05148.2017) o zajęcie stanowiska przez Radę Miasta „potępiającego dotychczasowe działania Burmistrza Miasta Milanówka w odniesieniu do nieruchomości znajdującej się przy ul. Krasińskiego (...) w Milanówku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Henryk Dąbek

Udostępnij na: