herb rmmPrzewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Milanówka uprzejmie zaprasza na posiedzenie ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz. 16.00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ulicy Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
  3. Opinia Komisji w sprawie przyznania stypendiów i nagród za wybitne osiągnięcia edukacyjne;
  4. Korekta budżetu w działach dotyczących oświaty;
  5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Milanówek - prezentacja;
  6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji

Bożena Osiadacz

Udostępnij na: