herb rmmPrzewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. (wtorek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3. Prezentacja Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku na temat działalności STO.

4. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok;

d) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej;

e) przyjęcia przez Gminę Milanówek zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1523W stanowiącej ul. Brwinowską w Milanówku;

f) przyjęcia przez Gminę Milanówek zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1522W stanowiącej ul. Warszawską w Milanówku;

g) uchylenia Uchwały Nr 322/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Inwstycji

Robert Czarnecki

Udostępnij na: