herb rmm

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu XXXIII Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 20 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023;
  • przeprowadzenia referendum gminnego.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: