Herb Miasta Milanówka

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu XXIX Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 5 lutego 2017 r. (niedziela), o godz. 16.30 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Podjęcie stanowiska w sprawie złożenia pod obrady Sejmu poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.Zakończenie XXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: