Herb Milanówka

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu XXXI Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 14 marca 2017 r. (wtorek), o godz. 10:00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2017 r.;
  • wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Milanówek do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”.
 4. Rozpatrzenie skarg.
 5. Rozpatrzenie wniosków.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: