herb rmmPrzewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu XXXVII Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 27 września 2017 r. (środa), o godz. 12.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Finał konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród przydomowy Milanówek 2017”.
3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko-pomorskie;

d) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Q-wspłPRACY”;

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego;

f) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu multimodalnej mobilności miejskiej przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;

g) pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania części ul. Przyszłości w Milanówku;

h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Wlot w Milanówku

i) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Lazurowej w Milanówku

j) nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku;

6. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie XXXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

Udostępnij na: