Prowadzi prywatną firmę. Przewodniczący Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 3 im. F. Chopina w Milanówku

Rodowitym milanowianin, ojciec dwóch dorosłych córek i 4-letniego syna. Zaangażowy w sprawy Milanówka. Wielokrotnie w imieniu Mieszkańców występował do władz samorządowych o realizację najważniejszych inwestycji dotyczących budowy dróg, progów spowalniających, kanalizacji czy oświetlenia ulic. Chce przyczynić się do budowy systemu odwodnienia miasta. Zwolennik wypracowania wieloletniej strategii rozwoju miasta z utrzymaniem jego charakteru „Miasta Ogrodu”, odrzucając wielkomiejski pośpiech na rzecz natury, lokalności i tradycji.

Przynależność

  • KW Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe „Milanówek Dziś i Jutro”
  • Okręg nr 6

Funkcja

  • Członek Komisji Budżetu i Inwestycji
  • Członek Komisji Rewizyjnej
  • Członek Komisji Edukacji
  • Członek Komisji Praworządności Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Dyżury

  • pierwsza środa po 10. każdego miesiąca, w godz. 8:30–10:30
  • spotkania z mieszkańcami po uprzednim zapisie

Kontakt

  • nie podano

Udostępnij na: