Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.


Urząd Miasta Milanówka

 1. pdfMagdalena Majchrzyk - Podinspektor w Referacie Organizacyjnym (rozpoczęcie)
 2. pdfJustyna Zasadowska - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (rozpoczęcie)
 3. pdfŁukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta (zakończenie)
 4. pdfMarek Sudomirski - Zastępca Burmistrza Miasta (rozpoczęcie)
 5. pdfAdriana Siłka-Lesiakowska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 6. pdfDanuta Markowska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
 7. pdfEmilia Misiak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
 8. pdfEwa Szelachowska - Inspektor w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (zakończenie)
 9. pdfGrażyna Stasiuk - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 10. pdfJustyna Zasadowska - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych
 11. pdfKatarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty
 12. pdfŁukasz Stępień - Główny Specjalista w Technicznej Obsłudze Miasta (rozpoczęcie)
 13. pdfMałgorzata Beta - Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych
 14. pdfŁukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta
 15. pdfAnna Fabisiak - Sekretarz Miasta
 16. pdfBożena Sehn - Skarbnik Miasta
 17. pdfWiesława Kwiatkowska - Burmistrz Miasta Milanówka
 18. pdfMarek Sudomirski - Zastępca Burmistrza Miasta (uzupełnienie)

Jednostki Miasta

 1. pdfSebastian Budziszewski - Prezes Zarządu Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (zakończenie)
 2. pdfIzabela Koźbiał - Komendant Straży Miejskiej (rozpoczęcie)
 3. pdfJerzy Jasiński - Prezes Zarządu Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (rozpoczęcie)
 4. pdfJolanta Mądrzejewska - Prezes Zarządu Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (zakończenie)
 5. pdfJolanta Mądrzejewska - Wiceprezes Zarządu Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (ropoczęcie)
 6. pdfAneta Majak - Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
 7. pdfDorota Malarska - Dyrektor Przedszkola nr 1
 8. pdfElżbieta Abramczuk-Kalinowska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 9. pdfElżbieta Bielawska - Kierownik Sekcji Świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej
 10. pdfGrażyna Kolatorska - Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 11. pdfJoanna Pałuba - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 12. pdfJolanta Orlikowska - Wiceprezes Zarządu Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
 13. pdfKrystyna Kott - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 14. pdfKrzysztof Filipiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
 15. pdfMarianna Frej - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
 16. pdfAnna Sawwidis - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
 17. pdfBohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej
 18. pdfBohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej (zakończenie)

Udostępnij na: