Wysokość stawek czynszu za dzierżawę oraz najem wybranych nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz gminnych pawilonów przeznaczonych na działalność gospodarczą

Ogłoszenia

Udostępnij na: