Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego.

Powyższy projekt uchwały Rady Miasta Milanówka podyktowany został koniecznością zmiany podstawy prawnej, ponieważ poprzednia uchwała, została podjęta na podstawie przepisu ustawy o systemie oświaty, który stracił moc prawną z końcem roku 2017. Podstawą prawną powyższego projektu uchwały jest art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, który określa kompetencje gminy do pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Ponadto, w projekcie wprowadzono zapis, upoważniający dyrektorów placówek wychowania przedszkolnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących opłat, w tym udzielania zwolnień, ponieważ takie upoważnienie leży w gestii rady gminy.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 13 do 20 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 wew. 185, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 13 do 20 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: