Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek.

W związku z uchyleniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie trzech paragrafów uchwały Nr 390/XLII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Milanówek, która wejdzie w życie od 1 lipca br. proponuje się uchylić ją w całości i wprowadzić nową, dostosowując się do wytycznych otrzymanych z RIO.

Proponuje się wprowadzić dwie kategorie dzieci, na które przysługuje dotacja z budżetu Gminy Milanówek:

1) na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Milanówek, którego przynajmniej jeden z rodziców/ prawnych opiekunów rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka, objęte opieką w żłobku- 300 zł miesięcznie, w klubie dziecięcym- 200 zł miesięcznie, dziennego opiekuna- 150 zł miesięcznie,
2) na dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Milanówek, którego rodzice/prawni opiekunowie nie rozliczają podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Milanówka, objęte opieką w żłobku- 30 zł miesięcznie, w klubie dziecięcym- 20 zł miesięcznie, dziennego opiekuna -10 zł miesięcznie.

Przedstawiona propozycja jest uzasadniona względami społecznymi. Proponowane w uchwale rozwiązanie będzie korzystne dla mieszkańców Milanówka i przyczyni się do zwiększenia dostępności do szeroko pojętej opieki żłobkowej.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 13 kwietnia 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 758 30 61 wew. 185, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt uchwały może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 13 kwietnia 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. do godz. 14:00 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: