Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Milanówka.

Projekt w stosunku do obecnie obowiązującej uchwały przewiduje dwie zasadnicze zmiany:

  • a) dofinansowanie w wysokości 1,40 zł, za każdą godzinę opieki zadeklarowaną przez rodzica/prawnego opiekuna w umowie z podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającym dziennego opiekuna.
  • b) rozszerzenie podmiotów, którym gmina może udzielić dotacji tj. zatrudniającym dziennych opiekunów. Zmiany przepisów umożliwiły zatrudnienie dziennych opiekunów nie tylko gminom, ale także innym podmiotom dlatego zasadne jest rozszerzenie katalogu podmiotów ubiegających się o dotację.

Przedstawiona propozycja jest uzasadniona względami społecznymi. Proponowane w uchwale rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia dostępności do szeroko pojętej opieki żłobkowej, ochrony budżetów domowych młodych rodzin oraz szansy powrotu rodziców na rynek pracy, co uzasadnia potrzebę jej przyjęcia.

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 24 marca 2017 r. do 4 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00
  • komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
  • osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano, tel. 22 7583061 wew. 185, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 24.03.2017 r. do 04.04.2017 r. do godz. 1500 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: