W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prztwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, jak poniżej:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Milanówek

ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek

NIP 529 179 92 45

REGON 013269150

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustwowych - na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- Art. 9 ust. 1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa  administracyjnego,  jak też innymi przepisami prawa, wynikającymi z wykonywania zadań przez Administratora;

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dotyczą,

- sprostowania danych osobowych,

-  żądania usunięcia danych osobowych,

-  żądania ograniczenia przetwarzania,

-  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

-  prawo do przenoszenia danych,

-  mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe;

7. Dane kontaktowe:

 -  tel. 22 758 30 61

- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij na: