Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obowiązujących)


MPZP terenu „Brwinowska”

MPZP terenu działek nr 2, 8 i 9 oraz części dz. nr 1 (obręb 06-09) przy ul. Warszawskiej

MPZP terenu działki ew. 157 w obrębie 06-04 u zbiegu ulic Fiderkiewicza i Krótkiej

MPZP terenu „Gospodarska-1”

MPZP terenu „Jedwab”

MPZP terenu „Jedwab-2”

MPZP terenu „Królewska-2”

MPZP terenu „Królewska-3”

MPZP terenu „Lipowa-1”

MPZP terenu „Południe część A”

MPZP terenu „Ptasia”

MPZP terenu „Sadowa-1”

MPZP terenu „Śródmieście”

MPZP terenu „Turczynek A”

MPZP terenu „Wschód-1”

MPZP terenu „Wschód-2”

MPZP terenu „Zachód-2”

MPZP terenu „Zamenhofa”

MPZP osiedla „Czubińska”

MPZP osiedla „Kazimierówka”

MPZP Strefy Ochrony Konserwatorskiej

MPZP Strefy Ochrony Konserwatorskiej w rejonie „Starodęby”

Udostępnij na: