Zadanie nr 1 pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach:  Książenickiej, Nowowiejskiej, Łącznej, Wysockiego, Staszica, Wysokiej, Dembowskiej w Milanówku

Zadanie nr 2 pn.: Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci gazowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 (km 32+607÷32+757)

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 13 lipca br. do godz. 10:15

Osoby odpowiedzialne: Zbigniew Brzeziński i Łukasz Stępień

 

Udostępnij na: