Zgodnie z artykułem 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2017 r. po. 579.), informuję, iż w dniu 7 kwietnia 2018 roku w godzinach 10.00 – 12.00 przy wejściu na Targowisko Miejskie od ul. Piłsudskiego w Milanówku, odbędzie się zgromadzenie organizowane przez p. Stanisława Jezierskiego – Przewodniczącego Zgromadzenia.
Zgromadzenie zorganizowane będzie w celu zorganizowania punktu informacyjnego dotyczącego sytuacji społeczno – politycznej.

Pliki do pobrania:

Udostępnij na: