Zgodnie z artykułem 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015  r. poz. 1485 oraz z 2017 r. po. 579.), informuję, iż w dniu 9 czerwca 2018 roku w godzinach 9.00 – 13.00 przy wejściu na Targowisko Miejskie od ul. Piłsudskiego w Milanówku, odbędzie się zgromadzenie organizowane przez p. Stanisława Jezierskiego – Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zgromadzenie zorganizowane będzie w celu zorganizowania punktu informacyjnego dotyczącego sytuacji społeczno – politycznej.

Udostępnij na: