W związku z roztopami kilka ulic gruntowych w Milanówku stało się nieprzejezdnych. Po licznych monitach mieszkańców Burmistrz Miasta Milanówka powołała sztab kryzysowy, w którego skład wchodzi Burmistrz Miasta Milanówka, Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna w Milanówku, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Podinspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz wykonawca prac konserwatorskich milanowskich dróg. 

Pogoda nie sprzyja rozpoczęciu prac naprawczych, dlatego w tej sytuacji Burmistrz Miasta podjęła działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Oznaczone zostały ulice nieprzejezdne, które dodatkowo są stale monitorowane przez służby porządkowe. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dysponujemy sprzętem i służbami, które uporają się z trudnymi warunkami panującymi na wskazanych drogach. W sytuacjach wymagających interwencji prosimy o kontakt ze Strażą Miejską, która w miarę potrzeby zadysponuję dodatkowe wsparcie.

Straż Miejska

tel. 22 724 80 45 lub numer alarmowy 986

ul. Warszawska 32 w Milanówku

Czynna całą dobę

 

Czemu dochodzi do takich sytuacji w naszym mieście?

Z sytuacją z jaką mamy obecnie do czynienia borykają się miasta w całym kraju. Podobnie jak w Milanówku powoływane są sztaby kryzysowe, które koordynują działania zwiększające bezpieczeństwo i pomoc w trudnych sytuacjach. Powodem takiego stanu dróg gruntowych jest brak przesiąkliwości gleby spowodowany zalegającą poniżej zmarzliną. Woda gromadzi się w glebie, która przy niskich temperaturach zamarza w głąb ziemi. Przy wzroście temperatury woda rozmarza jedynie w górnej części gleby, a zmarzlina pozostaje na głębokości ok. 30 cm. W ten sposób wierzchnie roztopy nie mają ujścia tworząc tym samym nieprzejezdną nawierzchnie.

Co Gmina może zrobić w obecnej sytuacji?

Jesteśmy uzależnieni od pogody. Aby podjąć jakiekolwiek działania przywrócenia użyteczności nieprzejezdnych dróg, nawierzchnia powinna być wysuszona lub zamarznięta. Zapowiadane na początku przyszłego tygodnia przymrozki umożliwią nam wjazd ciężkim sprzętem, który utwardzi nawierzchnie tłuczniem. Dalsze działania będą mogły być kontynuowane przy suchej nawierzchni.

Poniżej podajemy spis ulic nieprzejezdnych.

 

Część Północna Milanówka:

· Kochanowskiego

· Teligi

· Barwna

· Moniuszki

· Gombrowicza

· Kasprowicza

· Wojska Polskiego

· Macierzanki

· Żukowska

· Lawendowa

· Słowików

 

Część Południowa Milanówka:

· Cicha (od Uroczej do Wiatraczna)

· Wiatraczna (od Wierzbowej do Nadarzyńskiej)

· Brwinowska (od Wiatracznej do Kazimierzowskiej)

· Wierzbowa

· Turczynek

· Kasztanowa

· Poziomkowa

· Stokrotki

Udostępnij na: