Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęły się prace mające na celu przywrócenie przejezdności ulic gruntowych, które były nieprzejzdne przez roztopy. Od rana ulice są równane i wysypywane tłuczniem. Przejezdne są już Wojska Polskiego i Teligi, a do końca dnia planowane jest wykonanie prac także na ulicy Barwnej, Kochanowskiego i Moniuszki. Sztab kryzysowy omawia dalszy plan działania.

 

Udostępnij na: