Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek uprzejmie zawiadamiamy, że od początku września zmienia się organ odpowiedzialny za prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie stypendiów szkolnych.

Wnioski w terminie od 1 do 15 września 2015 r. będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Fiderkiewicza 41 w Milanówku, a nie tak jak dotychczas w Referacie Oświaty Urzędu Miasta Milanówka.

Wszystkie informacje, wzór wniosku oraz pozostałe dokumenty znajdą Państwo na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, w specjalnie utworzonej w tym celu zakładce. Zapraszamy do zapoznania się z nią i zachęcamy do składania dokumentów.

Elżbieta Ciesielska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milanówku

Udostępnij na: