mazowsze

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007–2013

Priorytet II – Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działanie 2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Projekt pn.: „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”

Okres realizacji: 2008 - 2015

Całkowita wartość projektu: 148 6208,75 zł

Kwota dofinansowania: 1 238 793,54 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013.

Projekt dotyczył utworzenia systemu 15 publicznych punktów dostępu do Internetu w postaci Infokiosków i HotSpotów umożliwiających dostęp wyłącznie do niekomercyjnych internetowych usług i informacji udostępnianych przez instytucje sfery użyteczności publicznej. Ponadto został wdrożony zaawansowany system telefonii VoIP, z zestawem innowacyjnych rozwiązań, który objął swym działaniem wszystkie jednostki organizacyjne Miasta. Powyższe elementy wykonane zostały w powiązaniu z niezbędną rozbudową szerokopasmowej Sieci Informatycznej Milanówka. Dodatkowo w trakcie rozbudowy sieci wykonano modernizację monitoringu wizyjnego Miasta. Struktura sieci gwarantuje właściwy poziom jej bezawaryjności oraz niezbędny dla VoIP definiowany poziom usług.

Bezpośrednie korzyści wynikające z wdrożenia projektu: dostęp do Internetu dla instytucji lokalnych (szkół, Urzędu Miasta, instytucji użyteczności publicznej, policji, itp.) pozwalający na szybką i bezpieczną wymianę informacji, poprawa jakości i atrakcyjności procesu nauczania, unowocześnienie monitoringu Miasta, obniżenie kosztów połączeń telefonicznych oraz ułatwienie
i rozpowszechnienie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Rozwiązania przyjęte w projekcie pozwoliły na zintegrowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy we wspólnej sieci, a przez to lepszą jakość i efektywność obsługi obywateli oraz wzrost ilości e-usług
z zakresu administracji publicznej dostępnych drogą elektroniczną.

Udostępnij na: