mazowsze efor

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014–2020

Priorytet IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna

Projekt pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku

Wnioskodawca: Gmina Milanówek

Całkowita wartość projektu: 994 934,16 zł

Wysokość dofinansowania  529 897,30 zł

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku i poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery.

Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

  1. Roboty budowlane (docieplenie ścian elewacyjnych zewnętrznych, części poddasza, dachu, ścian piwnicznych i fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, schodów wejściowych do budynku, kominów i zejścia do piwnicy).
  2. Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne (modernizacja źródła ciepła, montaż nowego odnawialnego źródła energii na cele ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i  zimnej wody).
  3. Roboty elektryczne (wymiana instalacji odgromowej).
  4. Prace towarzyszące (wymiana posadzki betonowej w kondygnacji podziemnej, montaż nowej podtynkowej rozdzielni energetycznej z wyprowadzeniem elementów przyłącza pod poziom gruntu).

Projekt obejmuje również nadzór inwestorski nad pracami oraz promocję projektu.

Realizacja projektu pozwoli na:

  1. Efektywne wykorzystanie energii cieplnej.
  2. Obniżenie kosztów ogrzewania obiektu.
  3. Wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.
  4. Poprawę warunków użytkowania obiektu użyteczności publicznej.
  5. Wzrost wartości nieruchomości poprzez uzyskany efekt wizualny i użytkowy.
  6. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Udostępnij na: