Za nami I kwartał 2018 roku i pomimo, że zima dopiero niedawno odpuściła, inwestycje idą zgodnie z planem. Drogi są w budowie, prowadzone są prace odwodnieniowe, w przygotowaniu kolejne przełomowe dla miasta inwestycje.

Po 3 latach pracy, której nie widać, czyli przygotowywaniu projektów budowlanych, wyprowadzaniu stanów prawnych, załatwianiu pozwoleń na budowę, przystąpiliśmy do realizacji najważniejszych dla naszego miasta inwestycji.

5 inwestycji drogowych w toku, a zaraz kolejne

W trakcie realizacji jest 5 inwestycji drogowych, przebudowywane są ulice Przyszłości, Żytnia, Bartosza, Leśny Ślad i Piękna. 10 kwietnia zostały również podpisane umowy na przebudowę kolejnych 4 ulic Kochanowskiego, Długiej, Sosnowej i Granicznej. Prace powinny rozpocząć się na początku II kwartału. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę ulicy Herberta (dawna Fiderkiewicza), niebawem ogłosimy przetarg na realizację inwestycji na tej ulicy. Na ukończeniu są również dokumentacje dotyczące przebudowy ulicy Wierzbowej i Orzeszkowej, których realizację zaplanowaliśmy na ten rok. Na kwiecień zaplanowano również zakończenie prac na ulicy Krasińskiego.

Ścieżka rowerowa i płyty betonowe

W kwietniu rozpoczęły się też prace dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Grudowskiej, a do 24 kwietnia trwa termin składania ofert na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej.

Pod koniec marca rozpoczęliśmy prace polegające na remoncie dróg poprzez ułożenie płyt betonowych. W zeszłym roku w ten sposób zmodernizowaliśmy ulice Łąkową, Daleką, Wiosenną i Czubińską. W roku 2018 prace planujemy przeprowadzić na ulicach: Chopina, Tuwima, Północnej, Wiatracznej, Jodłowej i Bocianiej.

Mimo niesprzyjającej aury systematycznie prowadzone były prace dotyczące bieżącego utrzymania dróg gruntowych.

Warto również nadmienić, że pod koniec marca Wydział Architektury zaopiniował bez sprzeciwu nasze zgłoszenia na remont ulicy Wojska Polskiego oraz budowę parkingu na ulicy Piasta, która to inwestycja będzie realizowana w 2018 roku wraz z Powiatem Grodziskim.

Trwają również prace nad przetargiem dotyczącym projektów przebudowy ulic: Górnoleśnej, Wąskiej i Kraszewskiego. Przetarg zostanie ogłoszony w kwietniu.

Prace odwodnieniowe

W kwietniu kontynuowana będzie inwestycja dotycząca uregulowania gospodarki opadowej, prace odwodnieniowe prowadzone będą na ulicy Kościuszki, Podleśnej, Podgórnej oraz Chrzanowskiej. A w maju zakończona zostanie inwestycja skolektorowania rowu Grudowskiego w ciągu ulicy Uroczej. W II kwartale ogłoszony zostanie przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ulicach: Książenickiej, Nowowiejskiej, Łącznej, Wysockiego, Staszica, Wysokiej, Dembowskiej. Prace rozpoczęte w tym roku, będą kontynuowane w roku 2019.

Centrum Sportu i Rekreacji

Na ukończeniu są prace odbiorowe dotyczące budowy Centrum Sportu i Rekreacji Grudów przy ulicy Szkolnej. Na początku maja inwestycja zostanie oddana do użytkowania.

W kwietniu zostanie również wybrany wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji Szkół Podstawowych nr 1 i nr 3 oraz termomodernizacji i przebudowy Szkoły Podstawowej Nr 2.

Ogłoszony został kolejny przetarg na budowę wraz z projektowaniem "Miasteczka Ruchu Rowerowego" przy Szkole Podstawowej nr 3.

W I kwartale podpisaliśmy również umowy na projekt przebudowy placu zabaw przy ulicy Piotra Skargi (w maju po otrzymaniu dokumentacji przystąpimy do wyboru wykonawcy zadania) oraz dokumentację na realizację otwartych stref aktywności.

Po zakończeniu w 2017 roku prac związanych z termomodernizacją budynku przy ulicy Warszawskiej 18, w tym roku przystąpimy do prac związanych z adaptacją budynku na MCK. Przetarg zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja, po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

Podpisana została również umowa na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla "Budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK)”

Podpisaliśmy również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego w drodze dojazdowej do ulicy Krakowskiej - termin wykonania dokumentacji 20.08.2018 r. Trwają pracę nad wnioskiem dotyczącym projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Szczepkowskiego i Dzierżanowskiego - przetarg zostanie ogłoszony w II kwartale.

IMG 8964

IMG 8967

IMG 8975

IMG 9010

IMG 20180418 085306

Udostępnij na: